Trang chủ Trang chủ    Đăng nhập Login   Tiếng Việt English
  
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Giới thiệu Thông tin cổ đông Sản phẩm Dự án Công trình Công nghệ - Thiết bị
Nghị quyết HĐQT Tạm hoãn ngày họp DHĐCĐ 27-5 chuyển sang 23-6
(18/05/2022 9:18:50 SA)

Nghị quyết HĐQT Tạm hoãn ngày họp DHĐCĐ 27-5 chuyển sang 23-6

 Nghị quyết HĐQT Tạm hoãn ngày họp DHĐCĐ 27-5 chuyển sang 23-6

Gửi bài viết cho bạn bè In bài viết này
CÙNG CHỦ ĐỀ:
Công bố thay đổi ĐKDN lần thứ 11 (24/06/2022)
Công bố nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT Phan Hải Nam (23/06/2022)
Công bố TT bất thường Đơn từ nhiệm trưởng BKS + thành viên BKS (20/06/2022)
CÔNG BỐ TT BẤT THƯỜNG ĐƠN TỪ CHỨC CHỦ TỊCH HĐQT + NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN (15/06/2022)
CÔNG BỐ TT BẤT THƯỜNG TỪ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG (15/06/2022)
TIN MỚI NHẤT:
Công bố thay đổi ĐKDN lần thứ 11 (24/06/2022)
Công bố nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT Phan Hải Nam (23/06/2022)
Công bố TT bất thường Đơn từ nhiệm trưởng BKS + thành viên BKS (20/06/2022)
CÔNG BỐ TT BẤT THƯỜNG ĐƠN TỪ CHỨC CHỦ TỊCH HĐQT + NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN (15/06/2022)
CÔNG BỐ TT BẤT THƯỜNG TỪ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG (15/06/2022)
TIN TỨC - SỰ KIỆN
- Công bố thay đổi ĐKDN lần thứ 11
- Công bố nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT Phan Hải Nam
- Công bố Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022
- Công bố TT bất thường Đơn từ nhiệm trưởng BKS + thành viên BKS
- CÔNG BỐ TT BẤT THƯỜNG ĐƠN TỪ CHỨC CHỦ TỊCH HĐQT + NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
- CÔNG BỐ TT BẤT THƯỜNG TỪ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG
- CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2022
- DỰ THẢO ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY
- TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
- Nghị quyết HĐQT Tạm hoãn ngày họp DHĐCĐ 27-5 chuyển sang 23-6
TOP SẢN PHẨM
Sản xuất gạch Block
Xây dựng dân dụng và hạ tầng kỹ thuật đô thi
Xây lắp hoàn thành đường dây
Xây lắp hoàn thành trạm biến áp

Số lượt truy cập:
Đang online:
7