Trang chủ Trang chủ    Đăng nhập Login   Tiếng Việt English
  
THÔNG TIN CẦN BIẾT
CHỨNG KHOÁN
HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
(Bấm vào nội dung để xem chi tiết)
Giới thiệu Thông tin cổ đông Sản phẩm Dự án Công trình Công nghệ - Thiết bị
Báo cáo kết quả giao dịch
Cập nhật báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ.

CÔNG TY CỔ PHẦN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:          /                                 Vinh, ngày 28 tháng 10 năm 2010
 
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH
CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
Kính gửi:
-    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 
-    Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
-    Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2
1. Tên người thực hiện giao dịch:   Võ Thị Hồng Mai
2. Số chứng minh thư của người thực hiện giao dịch: 181958273
3. Điện thoại liên hệ:      0973 102066                Fax:
4. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: Vợ Trưởng ban kiểm soát
5. Mã chứng khoán giao dịch: VE2
6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 28.340 CP
7. Số tài khoản giao dịch : 023C013351
8. Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: ông: Trần Đình Quý
9. Số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu của người có liên quan: 186548474
10. Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: Trưởng ban Kiểm soát
11. Quan hệ của người/tổ chức thực hiện giao dịch với người có liên quan : Vợ
12. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ; 10.000 CP tỷ lệ 0.54%
13  Số lượng cổ phiếu đã đăng ký bán: 20.000 CP
14. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán: 19.500 CP
14. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.840 CP
15. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh liên tục
16. Mục đích thực hiện giao dịch: Chi tiêu cá nhân, trả nợ
17. Thời gian thực hiện giao dịch: t ngày 30 tháng 7 đến ngày 15 tháng 9 năm 2010 
Giải trình: Lầm thứ nhất tôi đăng ký bán 20.000CP, đã giao dịch bán xong 19.500CP còn lại 500CP chưa giao dịch bán xong vì bận công việc riêng gia đình nên không thực hiện bán hết. Hiện nay tôi còn nắm giữ 8.840CP và đã đăng ký giao dịch bán tiếp 8.000CP từ ngày 10 tháng 10 đến 10 tháng 12 năm 2010 đã được Sở giao dịch Hà Nội chấp nhận.
Người báo cáo:
Võ Thị Hồng Mai
.

              ---------------------------------------------------------

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:          /                                          Vinh, ngày    tháng   năm 2010
 
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH
CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
Kính gửi - Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO2.
1. Tên người thực hiện giao dịch:   Bà: Nguyễn Thị Liên
2. Số chứng minh thư của người thực hiện giao dịch: 182567001
3. Điện thoại liên hệ:      0912 300 554                Fax:
4. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: Vợ thành viên HĐQT
5. Mã chứng khoán giao dịch: VE2
6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.310 CP
7. Số tài khoản giao dịch : 023C012001
8. Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: ông: Nguyễn Đình Thanh
9. Số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu của người có liên quan: 180028858
10. Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: Thành viên HĐQT
11. Quan hệ của người/tổ chức thực hiện giao dịch với người có liên quan : Vợ
12. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ; 20.000 CP tỷ lệ 1.07%
13  Số lượng cổ phiếu đã đăng ký bán: 11.000 CP
14. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán: 7.800 CP
14. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.510 CP
15. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh liên tục
16. Mục đích thực hiện giao dịch: Chi tiêu cá nhân, trả nợ
17. Thời gian thực hiện giao dịch: t ngày 30 tháng 7 đến ngày 15 tháng 10 năm 2010.
Người báo cáo:
Nguyễn Thị Liên
.

Các tin bài khác:
Đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2010 và cổ phiếu thưởng
Nghị quyết của HĐQT về xử lý cổ phiếu lẻ
Trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành CP thưởng
Nghị quyết của hội đồng quản trị
Báo cáo kết quả giao dịch
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết VNECO2
Văn bản Đăng ký chứng khoán VNECO2 (tiếp theo)
Văn bản Đăng ký chứng khoán VNECO2
Văn bản Đăng ký chứng khoán VNECO2 (tiếp)
TIN TỨC - SỰ KIỆN
- Giải trình chênh lệch doanh thu quý 3/2019 so quý 3/2018
- Báo cáo quyết toán tài chính quý 3 năm 2019
- GIẢI TRÌNH CL DOANH THU & LN 6 tháng đầu năm sau soát xét 2019
- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã được soát xét
- Công bố bổ nhiệm chủ tịch HĐQT Mạnh Xuân Kỳ
- Công bố TT về việc chủ tịch HĐQT công ty qua đời
- GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH DT & LN QUÝ 2 NĂM 2019
- BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2019
- Công bố lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019
- NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019
TOP SẢN PHẨM
Sản xuất gạch Block
Xây dựng dân dụng và hạ tầng kỹ thuật đô thi
Xây lắp hoàn thành đường dây
Xây lắp hoàn thành trạm biến áp

Số lượt truy cập:
851088
Đang online:
32